TEKSTİL • ELYAF AÇMA MAKİNASI

Beslenen Materyal

 • Naylon paraşüt ipi telefi
 • Akrilik olmayan halı ipi telefi
 • Poliproplen halı ipi telefi
 • Yumuşak akrilik kırıkları
 • Halının arkasındaki iplik telefleri
 • 85/1 Çekil-iş veya çekişmemiş naylon telefi
 • Yassı çekil-iş naylon flament
 • Naylon iplik telefi
 • Kord bezi iplik telefi
 • Örülmüş, dokunmuş polyster bez parçaları
 • Örgü kumaş parçaları
 • Viskon flament telefi
 • Poliproplen flament telefi
 • İğnelenmiş nonwoven parçalar
 • Polyester iğnelenmiş kumaş kenar kesintileri
 • Polyster vatka kırıntıları
 • Poliproplen flament parçaları
 • Fiber glas telef ve parçaları
 • Yün kumaş kırıkları
 • Yün kumaş kırıkları
 • Yapay ipek iplikleri
 • Kot kumaş kırpıntıları
 • Sentetik saçak artıkları
 • Sigara filtresi



Elyaf Açma Makinası
Elyaf Açma Makinası
Elyaf Açma Makinası
Elyaf Açma Makinası
Elyaf Açma Makinası
Elyaf Açma Makinası